Беличица

 

Општина: Маврово-Ростуше

Надморска височина: 1550 метри

Географска широчина: 41° 41' 38" сев. ш.

Географска должина: 20° 41' 25" ист. д.
Беличица